DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Nispen inspireert grenzeloos gekleurd

Derde editie Nispen Inspireert!

Onder de naam ‘Nispen Inspireert! Grenzeloos Gekleurd’ organiseert de Stichting Cultureel Nispen op 7, 8, 14 en 15 september een nieuwe editie van dit evenement. Dit keer met als ondertitel ´Grenzeloos Gekleurd´. Met de onthulling van een tijdelijk kunstwerk waaraan afgelopen maanden door de Nispenaren gezamenlijk is gewerkt, vier verschillende exposities en achttien uiteenlopende optredens is het beslist de moeite om een bezoek te brengen aan ‘de HeerlijckheijdNispen’.

 

Expositie van kunstobjecten

Centraal tijdens de activiteiten staat, evenals in 2007 en 2010, een expositie van kunstobjecten in de plaatselijke kerk van inwoners van Nispen en oud-Nispenaren die kunstzinnig bezig zijn. Het gaat om kunstwerken die de afgelopen drie jaar of speciaal voor deze gelegenheid zijn vervaardigd. De meer dan 25exposanten vormen een gemêleerd gezelschap: van zeer geschoold en ervaren, tot pure hobbyisten. Zij vertegenwoordigen uiteenlopende kunstvormen zoals schilderen, beeldhouwen, keramiek en textiele werkvormen. Daarnaast hebben leerlingen van de basisschool tijdens speciale lessen bijzondere kunstwerken gemaakt die gedurende deze weekenden te bezichtigen zijn. Ook de senioren die het steunpunt voor ouderen in het dorp bezoeken, hebben opnieuw een bijdrage geleverd.

Nevenprogramma

Behalve de expositie van kunstobjecten, worden tevens aanvullende activiteiten georganiseerd. Mede vanwege het eerste lustrum van de stichting dit jaar, is er in samenwerking met verschillende Nispense organisaties een uitgebreid programma opgesteld. Zo vindt er een foto-expositie plaats van Fotogroep Nispen en zijn er talloze optredens in de vorm van zang, dans, muziek en literaire voordrachten. Tevens wordt aandacht besteed aan het lokale erfgoed. Zo is de ‘molen van Aerden’ op 14 september (Open Monumentendag) voor het publiek opengesteld en vindt een dag later een speciale rondwandeling door het dorp plaats over ‘Kleurrijk Glas’.

Opening en onthulling kunstwerk

De officiële opening van ‘Nispen Inspireert!’ vond plaats op zaterdagmiddag 7 september om 13.30 uur in de kerk H. Maria Hemelvaart, Kerkplein 1te Nispen. Tevens werd dan het kunstwerk onthuld, waaraan vanaf april dit jaar vele Nispenaren al breiend een bijdrage hebben geleverd.

Verdere informatie

Uitgebreide informatie over alle activiteiten in het kader van ‘Nispen Inspireert! Grenzeloos Gekleurd’, de locaties en aanvangstijden en de deelnemers aan de exposities vindt u op speciale themapagina’s op onze website www.cultureelnispen.nl. Vanaf de opening van het evenement is er ook een gratis informatieboekje verkrijgbaar met achtergrondinformatie over alle expositiedeelnemers, optredende organisaties en artiesten en participerende verenigingen en stichtingen.