DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Buurtvereniging Heerle veertig jaar actief

Burgerparticipatie is tegenwoordig het ‘toverwoord’. Dat vraagt om het in leven roepen van buurt- en wijkverenigingen. In Heerle is dat niet meer nodig, want in de bomenwijk viert buurtvereniging ‘De Pan’ dit jaar het veertigjarig jubileum.

 

Op 18 oktober 1973 werd de buurtvereniging in het toenmalige Café Doomen opgericht. De aanleiding was een gouden bruiloftsfeest van de familie Bastiaanse uit de Lindestraat. De vereniging was in die tijd wijkgericht en bestond uit mensen die in de Ekel-, Beuken- en Lindestraat en de Torenbaan woonden. Het was een wijk met veel jonge gezinnen en een overvloed aan kinderen. De activiteiten waren gericht op de jeugd maar ook op de ouderen. De jongeren waren vooral actief met de sinterklaasviering en het kindercarnaval. Vele jaren vormden zij, samen met hun ouders, grote groepen in de carnavalsoptochten in Heerle en Wouw en waren een versterking van de optocht waar ze vaak eerste prijzen in de wacht sleepten. De ouderen waren actief op Koninginnedag met voetbalwedstrijden, balavonden, busreizen en kaartavonden. In de loop van 40 jaar is er veel veranderd, door terugloop van het ledenaantal is het wijkgebonden principe verlaten, waardoor elke inwoner van Heerle als lid welkom is. De activiteiten van de vereniging zijn aangepast aan het totale ledenbestand en de tijd. Jaarlijks worden er nog steeds een stuk of vijftien activiteiten gehouden voor zowel jong als oud. Op 5 oktober kregen de leden in Gastvrij de Afspanning een feestelijk buffet aangeboden en vanaf 20.00 uur was er een feest- en dansavond met muziek van drive-in JD Systems. Een groot aantal van de leden was lid vanaf het eerste uur. Deze mensen werden op de feestavond apart in het zonnetje gezet.

Bij foto:

Veertig jaar geleden was dit het eerste bestuur. De mannen zijn inmiddels wel wat ouder geworden. Van links naar rechts: Ad de Kok, Leo van de Luijtgaarden, Sjaak Roeken, Piet van Meel en Giel Heijnen)