DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Essense straten vaak "half werk"

In de voorbije weken werden in Essen verschillende straten heraangelegd of opnieuw overlaagd. Volgens oppositiepartij N-VA/PLE wordt daarbij al te vaak de klus niet afgemaakt, zodat de wegen er slordig en onafgewerkt bijliggen."In sommige gevallen moeten we dat 'half werk' wel heel letterlijk nemen," stelt Anne Somers. "Zo werd het fietspad tussen Hondsberg en Kloosterstraat aan de twee uiteinden verbreed en overlaagd, en in het midden helemaal niet." In de gemeenteraad van augustus werd toegelicht dat er per vergissing geen toestemming was gevraagd aan één van de eigenaars. "Maar hoe verklaren we dan wat er in Hemelrijk gebeurt?" vraagt Agnes Broos zich af. "Daar is het net omgekeerd: alleen het middelste stuk wordt verbreed en overlaagd. Terwijl er aan de kant van de Grensstraat en de Moerkantsebaan ook grote gaten in de weg zitten." Naar verluidt gebeurt de aanpassing van het middendeel met het oog op de verhuis van de veldrit. Broos: "Het is goed dat er voor de veldrit een plek wordt gevonden. Maar mogen de mensen die er de lasten van gaan ondervinden er dan niet minstens op rekenen dat hun hele straat netjes wordt bijgewerkt?"

 

Kant noch wal

Ook de Pater Godtslaan werd opnieuw overlaagd, maar daar gaapt op een aantal plaatsen naast het wegdek een groot gat. "De schoolbussen en de ouders die hun kinderen naar het College brengen, moeten erg goed opletten", volgens Somers, "want wie hier van de weg afraakt komt er niet zomaar terug op." "En dan is er nog de Nollekensstraat," gaat Broos verder. "Daar werd op sommige plaatsen een betonstrook langs de kant aangebracht, op andere dan weer niet. Terwijl het asfalt daar even goed snel dreigt af te brokkelen." N-VA/PLE vreest dat hier al heel snel opnieuw "oplapwerk" nodig zal zijn.

Beter in één keer goed doen

Ook de middelen van het Essense gemeentebestuur zijn natuurlijk beperkt "Maar door het in één keer goed te doen, wordt natuurlijk wel geld uitgespaard," volgens Agnes Broos. "Met een goede planning moet dat toch mogelijk zijn?".