DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

De Krant Wouw 7 november 2013 (696) De Krant Wouw 7 november 2013 (696)

Is uw dak aan vervanging toe? Laat +calculatie het voor u regelen!

+Calculatie bv is een regionaal bedrijf dat zich, naast maken van bouwcalculaties en advisering, ook steeds meer toespitst op het regelen en begeleiden van de renovatie van asbesthoudende daken en gevels. +Calculatie kan het pakket in zijn geheel voor u regelen, vanaf het verzorgen van het wettelijk verplicht gestelde asbestinventarisatierapport, de offerte voor het vervangen van de dakbedekking alsmede het geheel uitvoeren hiervan. Hierbij werkt +Calculatie nauw samen met asbestverwijderingsbedrijven, dakdekkers en leveranciers bouwmaterialen. Indien gewenst kunnen wij ook de

Lees meer...

Notariële column door notaris Mr Ellen Bongaerts

Informatie-avond over levenstestament, AWBZ en schenking Weet u wat een van de mooiste aspecten is van mijn vak? Dat is het contact met mensen persoonlijk. Het geeft een grote voldoening om heel eigen, persoonlijke wensen van cliënten te mogen vertalen in een testament of levenstestament en daarvoor waardering terug te ontvangen. En soms de opmerking daarbij dat ze nu echt gerustgesteld zijn.

Lees meer...

Column WKG

Schenken: hoe werkt dat? In tijden van economisch herstel, waarbij termen als “een rustige oude dag” en “een appeltje voor de dorst” niet meer vanzelfsprekend zijn, is het schenken van vermogen niet het eerste waar mensen aan denken. Toch kan het in bepaalde situaties aantrekkelijk zijn om te schenken.

Lees meer...

Column Orthomedic

Duurzame preventie Lichamelijke klachten verlopen vaak in episodes. Er kan onderscheid gemaakt worden in het voorkómen van een episode van klachten en het voorkómen van het chronisch worden van klachten.

Lees meer...

EDITIE: 7 NOVEMBER 2013 (696)