DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Archief De Krant regio Wouw 19 juni 2014 (704)

Notariële column door notaris Mr Ellen Bongaerts

  Notariële column door notaris Mr Ellen Bongaerts   Het nut van een levenstestament In de praktijk merk ik dagelijks dat het levenstestament steeds populairder wordt, maar dat ook nog steeds vragen bestaan over wat hiermee nu precies bedoeld wordt.   Een “gewoon” testament wordt van kracht na overlijden. Een levenstestament  is bedoeld voor het geval u zelf niet meer kunt handelen tijdens leven. Het is een akte waarin volmachten en wensen zijn opgenomen, waardoor u het mogelijk maakt dat anderen namens u tekenen of verklaringen kunnen afleggen. De volmachten zijn algemeen, er worden meestal geen rechtshandelingen uitgesloten. Een levenstestament is geen “testament” in de strikt juridische betekenis, maar kan wel worden ingeschreven in het Centraal Levenstestamentenregister, zodat nagekeken kan worden of ooit een dergelijk document is gemaakt.   Wanneer een levenstestament? Het spreekt vanzelf dat bij het ouder worden medische risico’