DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Archief De Krant regio Wouw 10 juli 2014 (705)

ONDERHOUDSWERK- ZAAMHEDEN AAN N257

Drie maanden lang voert de provincie onderhoudswerkzaamheden uit aan de provinciale weg N257 tussen het Schelde-Rijnkanaal en de nieuwe aansluiting A4. De kwaliteit van de weg is slecht, dus onderhoud is hard nodig. De werkzaamheden starten op maandag 25 augustus.  De hoofdrijbaan en de fietspaden krijgen een nieuwe asfalt laag. Ook worden enkele plekken verkeersveiliger gemaakt. Het gaat vooral om aansluitingen op gemeentelijke wegen, fietsoversteekplaatsen en enkele inritten van woonhuizen. De bebouwde kom van Heense Molen wordt aangepast zodat verkeer ziet dat er een lagere snelheid wordt verwacht. Tot slot wordt op diverse plekken de openbare verlichting vervangen. Fasering en planning De weg wordt in vier fases aangepakt. De planning (onder voorbehoud van onvoorziene omstandig