DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

De Krant regio Wouw 21 mei 2015 (716) De Krant regio Wouw 21 mei 2015 (716)

REIS DOOR HET LAND VAN ROUW

Op 1 juni 2015 wordt weer een rouwcafé gehouden in Roosendaal. Een rouwcafé is een plek waar u vrijblijvend naar toe kunt komen om te luisteren en te praten over rouw en verlies aan de hand van een thema. Tijdens deze interactieve avond wordt met elkaar van gedachten gewisseld. Gastspreker van deze avond zal zijn Nina José Verhoeven. Zij is thanatologe en levensloopcoach. Tijdens dit rouwcafé zal zij een lezing houden en dieper ingaan op de onderwerpen fysieke/lichamelijke reacties op het verlies, de verschillende soorten rouwpatronen en het gevoel van eenzaamheid door afsluiting van de omgeving. Het thema van de avond zal zijn: “Wat kom je tegen op je reis door het land van rouw?” Zowel voor hen die persoonlijk een verlies hebben geleden als voor hen, die professioneel met verliezen van anderen  te maken hebben is de interactieve lezing uitermate boeiend. Er is ruimschoots gelegenheid om met elkaar  van gedachten te

Lees meer...

Kamperen op een nieuwe bouwlocatie in Heerle

HEERLE – Om mensen te laten ervaren hoe het is om in Heerle te wonen, wordt op zaterdag 30 en zondag 31 mei een kampeerweekend voor mogelijke toekomstige bewoners van het dorp  gehouden. Met als thema ’Een heerl’ke ervaring’, zijn mensen met tenten, campers en caravans welkom om te ondervinden hoe het is om in het dorp Heerle te wonen. Op de vroegere sportvelden worden, gefaseerd, 24 eengezinswoningen gerealiseerd in een hofje. Daarnaast zijn er twintig kavels voor vrijstaande woningen beschikbaar. Er is wel interesse, maar nog niet genoeg om de bouw te starten. ,,Daar willen we wat aan doen”, zegt Marion Winnink, bestuurslid van de stichting Leefbaarheidsgroep Heerle.  ,,We willen graag nieuwe bewoners naar ons prachtige dorp lokken en de woningbouw van de grond zien te krijgen, want nieuwe inwoners geven het dorp nieuwe energie en dat is goed voor de plaatselijke economie, de basisschool en het behoud van voorzieningen

Lees meer...

Bingoavond Herwonnen Levenskracht afdeling Steenbergen

Stichting Herwonnen Levenskracht afdeling Steenbergen organiseert op zaterdag 23 mei een bingoavond. Deze bingoavond wordt gehouden in de zaal van gemeenschapshuis De Vaert aan de Kapelaan Kockstraat 54 te Welberg, Steenbergen. De aanvang is om 20:00 uur, de zaal is open vanaf 19:30 uur. Het prijzenpakket bestaat geheel uit geldprijzen. De opbrengst komt geheel ten goede aan de organisatie van activiteiten voor gehandicapten, (langdurig) zieken en eenzamen.      

Lees meer...

VEILIG WOUW

!ALERT|wouw van start gegaan Vorige maand werd op initiatief van Buurtpreventie Wouw een voorlichting georganiseerd in Cultureel Centrum De Geerhoek over hoe WhatsApp in te zetten voor het bevorderen van de veiligheid in het dorp.  Sedertdien is in de wijk “Catharina” een groep deelnemers paraat om bij verdachte situaties de politie en elkaar te alarmeren, om zodoende, volgens bepaalde spelregels, de verdachte situatie te neutraliseren. Ook in de drie overige Wouwse wijken (“Landeweel”, “Toren” en  “Kasteel” hebben mensen zich aangemeld. Het aantal deelnemers is op dit moment daar nog onvoldoende om operationeel te worden. Om meer mensen enthousiast te maken voor deelname is er een promotieactiviteit op woensdagmiddag 27 mei. Tussen 14:00 en 16:00 uur is het Buurtpreventieteam aanwezig op het ‘eigen terrein’ van De Rotselaer in de Kloosterstraat, met ondersteuning van de wijkagent met surveillancewagen. Buurtpreventie legt het idee achter !ALERT|wouw uit aan belangstellenden en kinderen kunnen desgewenst even plaatsnemen achter

Lees meer...

Braderie met Luikse markt in Wouw op zondag 14 juni

WOUW – In het dorp Wouw wordt zondag 14 juni weer een braderie met Luikse Markt gehouden. Voor de kinderen is er een kindervrijmarkt waar ze hun overbodige speelgoed en andere kleine spulletjes kunnen verkopen.  Vanaf 10.00 uur is de braderie geopend op de Markt, Kloosterstraat, Omgang en Strijp. Heemkundekring De Vierschaer verzorgt een grote boekenmarkt bij het Heemhuys aan de Bergsestraat 1. Op de braderie zijn ook verschillende bezigheden voor kinderen, zodat hun ouders aan de slag kunnen om net dat ontbrekende item voor een verzameling of die bijzondere pot op de kop te tikken. De braderie duurt tot vijf uur in de middag.  

Lees meer...

DE KRANT REGIO WOUW 21 MEI 2015 (716)