DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Unieke tentoonstelling van Joep Hertoghs

In de maanden juni, juli en augustus zijn op Regionaal Behandelcentrum Wiekendael maar liefst 58 werken uit het oeuvre van beeldend kunstenaar Joep Hertoghs te bezichtigen. Joep Hertoghs verblijft momenteel in hospice Roosdonck. Na zijn dood schenkt hij de collectie van 58 werken aan Groenhuysen. Een deel van de kunstwerken krijgen na de expositie een zichtbare plek in de nieuwbouw van Roosdonck.

 

Aanvankelijk was Joep Hertoghs voornemens om bij zijn 40-jarig bestaan als kunstenaar een overzichtsexpositie in te richten. Daar hij niet lang meer te leven heeft, heeft hij er voor gekozen de tentoonstelling van zijn levenswerk naar voren te schuiven. De kunstcommissie van Groenhuysen heeft in samenwerking met Joep en zijn zwager de tentoonstelling gerealiseerd.

De overzichtstentoonstelling start met zijn afstudeeropdracht van de Kunstacademie Sint Joost. Gaandeweg krijgt de bezoeker de levenscyclus van geboorte, leven en dood te zien. In de loop der jaren heeft het werk van Joep zich van realistisch werk naar abstractie en vrijheid ontwikkeld. Vanuit een vrije benadering, zonder normatief te zijn, geeft hij zijn werk vorm. Joep leeft sober en deze wijze van leven is ook terug te vinden in zijn werk. Als jongen van zes hoorde Joep de muziek van de Trommelaars die door de Sint Jozefstraat in Roosendaal liepen. Dit fascineerde hem zodanig dat hij besloot voor de kunsten te gaan. In eerste instantie lag zijn interesse bij muziek, maar gezien zijn bescheiden karakter paste de beeldende kunst beter bij Joep. Zijn vader erkende zijn passie en regelde lessen bij de Roosendaalse kunstenaar Wim Schütz aan de School voor Expressie. Na tien jaar in de leer te zijn geweest bij deze verdienstelijke schilder werd Joep aangenomen bij de Kunstacademie Sint Joost in Breda. Daar volgde hij vier jaar de opleiding grafische publiciteit. Op zijn stageplek in het bedrijfsleven ontdekte Joep dat het reclamewerk hem beperkte in zijn vrije expressie. Hij verliet tijdelijk de academie en trok zich terug in de caravan van zijn ouders op Patersven. Het proces van het loskomen van het commerciële, deed hem besluiten om terug naar Sint Joost te gaan. Hij studeerde nog twee jaar grafiek en sloot de opleiding cum laude af met zijn drieluik, De drie Poorten. Vanaf 1980 viel Joep onder de BKR, de bijstandskunstregeling. Toen deze regeling in 1987 werd afgeschaft, wees een test uit dat hij geschikt was voor het klooster. Hij volgde dit advies uiteindelijk niet op en ging voor elf jaar werken met gehandicapte kinderen in Sterrebos. Joep heeft zijn vroegere werk als interessant ervaren, maar het was voor hem niet leefbaar. Het bleef een psychologische strijd, waar hij de laatste vijf jaar van bevrijd is. Door het lesgeven in schilderen en tekenen in buurthuizen in Roosendaal kon Joep zijn kwaliteiten aanwenden. Sinds deze ervaring kreeg Joep vrede met zichzelf.

Op vrijdag 1 juni om 19.00 uur wordt de tentoonstelling in het atrium van Regionaal Behandelcentrum Wiekendael officieel geopend. Aansluitend is er voor genodigden een receptie. De werken hangen in de openbare gangen op de begane grond en zijn voor iedereen gratis te bezichtigen.