DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Column advocatenkantoor Wouw: Corona en de bouw (vervolg)

De vorige editie schreef ik over de mogelijkheid voor de aannemer om extra kosten ten gevolge van de uitbraak van Corona bij de opdrachtgever in rekening te brengen. Wat nu als bij de uitvoering van het werk door de Corona-uitbraak vertraging ontstaat? Onder normale omstandigheden komt vertraging voor risico van de aannemer. De extra kosten die de aannemer daardoor heeft, kunnen niet op de opdrachtgever worden verhaald. Als er sprake is van een contractuele oplevertermijn welke wordt overschreden, dan heeft de opdrachtgever formeel recht op een korting (boete) voor iedere dag dat de vertraging voortduurt. Omdat er geen wettelijk verbod is geweest op werken in de bouw geldt dit nog steeds. Het advies om zoveel mogelijk thuis te werken is “maar” een advies, en geen verplichting. De oplossing voor de aannemer is een beroep op artikel 6:248 lid 2 BW, waarin staat dat een regel of contractuele verplichting niet van toepassing is wanneer

Lees meer...

Column letselschade.com: De diverse stappen in het letselschadeproces

Letselschade is divers, kan lichamelijk en/of geestelijk zijn, en kan een gevolg zijn van een verkeersongeval, een arbeidsongeval, een medische fout of een beroepsziekte. Het slachtoffer heeft daarbij in alle gevallen recht op een passende schadevergoeding. Om die aanspraken geldend te kunnen maken dienen diverse stappen te worden doorlopen. Deze stappen komen doorgaans ook aan de orde bij een intakegesprek.   Stap 1. Analyse situatie   Het is noodzakelijk om de omstandigheden en oorzaak van de veroorzaakte letselschade te analyseren om te kunnen beoordelen of iemand en zo ja wie verantwoordelijk is te houden en in welke mate. Stap 2: Beoordeling aansprakelijkheid Het slachtoffer of diens belangenbehartiger zal de verantwoordelijke partij aansprakelijk stellen. Vaak volgt daarna een discussie over de interpretatie van de feitelijke omstandigheden, waarna een juridische toetsing volgt. Erkenning van aansprakelijkheid kan geheel of gedeeltelijk zijn. Bij gedeeltelijke aansprakelijkheid wordt nagegaan in welke mate het slachtoffer zelf heeft bijgedragen aan het ontstaan van het

Lees meer...

Heerle gaat zonder Prins Ruben van Puitelaand verder

Ruben Koevoet, in de carnavalstijd beter bekend als Prins Ruben van Puitelaand, kan er nog niet over uit. Twee weken geleden kreeg hij te horen dat de Stichting Kindercarnaval Heerle niet met hem verder wilde.   Ruben Koevoet stuurde zelf een bericht de wereld in en plaatste op Facebook zijn ontslag. Meteen barstte een complete mediagekte los en er kwamen honderden positieve reacties los. De reden was, volgens de ex-prins, dat hij teveel zichzelf is gebleven en te dicht bij het volk staat en daardoor door sommigen niet serieus genomen wordt. Omdat Ruben niet voldoet aan de wensen van sommige leden van het bestuur is besloten hem daardoor te ontslaan. Het stichtingsbestuur zegt regelmatig aanwijzingen te hebben gekregen dat het allemaal teveel was voor de prins. ,,Regelmatig merkte we op dat de prins een gespannen indruk maakte. We hebben er alles aan gedaan om het hem beter werkbaar te maken, maar we

Lees meer...

Subcategorieën

DE KRANT REGIO WOUW 8 JULI 2020 (780)