DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Bestuurdersaansprakelijkheid

Velen van u zijn in hun vrije tijd als vrijwilliger actief in diverse verenigingen en stichtingen. Dat is een prima zaak. Alleen is vrijwilliger zijn niet altijd vrijblijvend en niet altijd zonder gevolgen. Zeker als u als vrijwilliger actief bent in het bestuur van een stichting. Iedere bestuurder van een rechtspersoon is hoofdelijk namelijk aansprakelijk voor de loonheffing die de rechtspersoon verschuldigd is. De aansprakelijkheid geldt niet alleen voor bestuurders van een nv of een bv, maar ook voor bestuurders van een stichting of van een vereniging met rechtspersoonlijkheid. De rechtspersoon moet, zodra duidelijk is dat de loonbelasting niet betaald kan worden, daarvan mededeling doen aan de ontvanger. Als de melding van de betalingsonmacht tijdig is gedaan, is een bestuurder alleen aansprakelijk als het niet betalen van de belasting het gevolg is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Is door of namens de rechtspersoon geen melding van de betalingsonmacht gedaan of is de

Lees meer...

Subcategorieën

DE KRANT REGIO WOUW 21 SEPTEMBER 2017 (746)